Telefoon: +32 477 / 72.98.97 - E-mail: info@see3d.be

Algemene voorwaarden

SU-Podium.be is een website beheerd door

See3D.be
Canadadreef 26
2270 Herenthout
Belgïe
BTW BE 0830.000.393
[T] +32 (0) 14/39.55.40
[E] info at see3d.be

Afhankelijk van het bewijs van BTW nummer, onderscheidt See3D.be 2 types van klanten, zijnde de particuliere consument (in geval van geen BTW nummer) en de professionele klant (in geval van een BTW nummer). Beiden worden verder in de verkoopsvoorwaarden aangeduid als de koper, waar er tussen beide geen onderscheid wordt gemaakt. In het geval er wel een onderscheid optreedt, zal de particuliere consument worden aangeduid als de particulier en de professionele klant als de professional.

De particuliere consument heeft het recht See3D.be aan mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het fysieke product. (dus niet op digitale producten/software)

De goederen dienen echter terugbezorgd te worden in originele en schone staat in de originele verpakkingsmaterialen en zonder enige gebruikssporen (krassen, vlekken, beschadigingen, etc). Tevens mag het product niet “op maat” voor de consument besteld zijn, noch persoonlijk van aard noch expliciet en speciaal besteld voor de consument (producten waarvoor geen voorraad wordt aangelegd, te zien op de website).

De leveringstermijnen worden opgegeven volgens de informatie die ons ter beschikking gesteld wordt door de leveranciers. Bij onredelijke overschrijding van de leveringstermijnen kan de klant het aankoopcontract schriftelijk verbreken zonder enige kost.

Klachten betreffende levering dienen gedaan per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de leveringsdatum.

Op de geleverde boeken geldt een commerciële garantie van acht dagen, zijnde: in geval van een misdruk (onbedrukte bladzijden, verkeerde inbinding, onleesbare afdruk), wordt een nieuw exemplaar ter vervanging geleverd.

Voor het gebruik van software gelden de licentievoorwaarden zoals die geleverd worden bij de software. Indien het openen van de verpakking of het aanvaarden van de elektronische levering impliceert dat daarmee de licentievoorwaarden aanvaard worden, kan See3D.be de software niet meer terugnemen.

Op de materieel geleverde software geldt een garantie van acht dagen voor wat het opnamemedium betreft (materiële beschadiging van de gegevensdrager). De koper sluit bij het defecte medium een ondertekende brief in met nauwkeurige omschrijving van de klacht: waar, wanneer en op welk medium de leesfout zich voordoet en in welke foutmelding dit resulteert op het toestel waarop de software geïnstalleerd moet worden. Als na test blijkt dat er een defect is op het medium, dan wordt dit medium omgeruild.

Voor het al dan niet juist functioneren van software, of het gebruik ervan, is See3D.be niet verantwoordelijk. Klachten in verband met fouten in de software, of fouten geacht veroorzaakt door de software, worden door de software producent of door de uitgever behandeld.

Garanties in verband met software door de uitgevers of software producent  verstrekt, en die verder reiken dan bovenstaande garanties, worden rechtstreeks tussen koper en uitgever en tussen koper en software producent  afgehandeld.

Op hardware geldt voor de particulier de wettelijke garantie van twee jaar met betrekking tot de niet-conformiteit van de geleverde goederen zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad op 21.09.2004. De garantieperiode wordt gerekend vanaf de datum van levering. Op hardware geldt de commerciële garantie van de fabrikant. De garantieperiode wordt gerekend vanaf de datum van levering.

De leveringen zijn contant betaalbaar in elk van onze verkoopspunten.

Prijzen op de website/advertenties zijn indicatief en zijn onderhevig aan wisselkoersen, de prijs op offertes, of bij online afrekening is bindend.

De geleverde koopwaar blijft eigendom van See3D.be een intrest van tien procent verschuldigd vanaf de datum van de factuur. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met tien procent, met een minimum van vijfendertig euro ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Mechelen bevoegd.

su-podium.be located at Pachtersdreef , Putte, . Reviewed by 36 customers rated: 4.5 / 5